Kérjük  befizetett SZJA

1%-val

 támogassa a

KKVE-t

 Adószám:

18071463-1-41

EU-programok

EU tervezés
EU stratégia
Megvalósítás
EU jövôkép
Értékelés

EU tapasztalatok

EU-teszt

Pályázatok

Konferenciák

eVilág:
Díszmű kovács és
 fazekas szakmák
IHM-ITP-2/B/170

SEE Net

Közérdekü iratok

 Imperszum

EU tapasztalatok

 

EU stratégia

Mottó: Mi a stratégia lényege? Helyes kérdésekre alapos, jól végiggondolt válaszok.

Fogalmazza meg tehát mindenekelôtt és minél pontosabban azokat az alapkérdéseket, amelyekre saját vállalkozásának jövôje szempontjából folyamatosan oda kell figyelni!

Ennek alapján a stratégiai felkészülés persze még mindíg nem gyerekjáték – ezért nem árt, ha segítségül hív bizonyos módszertani tanácsokat:

 • például egy olyan helyzetfelmérést, amelynek a rendszeres megismétlése ébren tartja és felhívja a figyelmét azokra a változásokra is, amelyeket most esetleg még nem lehet elôre látni.

 • állapítsa meg azokat a legfontosabb problémákat és feladatokat (azaz a prioritásokat), amelyekkel most számolnia kell, és

 • ezen alapul a felkészülési program készítése;

 • nem utolsósorban pedig: ezzel megtette az elsô lépést az EUFIT eléréséhez!

 

EU-stratégiai alapkérdések

Az EU-korszak stratégiai megközelítése három vetületbôl a leginkább célirányos:a cégen kívül álló,illetve azon belül felmérhetô
tényezôk szempontjából,valamint az EU-val kapcsolatos kölcsönhatások bizonyos aspektusaiból.Ezek a kulcskérdések az
alábbiak.

Stratégiai EU felkészülés

A stratégiai EU-felkészülés fô kérdése, amelyet minden egyes vállalkozás vezetôjének végig kell gondolnia, illetve megfelelô idôpontban el is kell döntenie:

 • felkészülten néz-e szembe az EU-csatlakozással

 • az EU-csatlakozás után csupán mindennapi túlélésre számít-e,

 • szervezett módon készül-e az új, folyamatosan változó szabályozói és piaci környezeti feltételekhezt való alkalmazkodásra?

Az EU felkészülés két meghatározó pillérre és ezzel bizonyos feltételekre épül:

 • a vállalat adott középtávú mûködési-fejlesztési stratégiájára, valamint

 • az EU-val kapcsolatos stratégiai alapkérdésekre adott válaszok kidolgozására

EU prioritások, felkészülési program készítése

Az EU felkészüléssel kapcsolatos vállalkozói prioritások megállapítása szorosan összefügg a stratégiai kérdések, különösen a feladatok megfelelô azonosításával.

Ezt követôen a prioritások célszerû vezérelve három megközelítés lehet.

 1. Ideális esetben a kérdés úgy fogalmazható meg: milyen tényezôk (ill. melyek azok a tényezôk), amelyek alapján a cég eredményesen néz szembe az EU-csatlakozással?
 2. A hazai vállalkozások túlnyomó többségét sokkal inkább ehhez képest az a helyzet jellemzi azonban, hogy olyan sebezhetôségi pontjaik, ill, kifejezett hiányosságaik vannak, amelyeket az EU-csatlakozás az eddigihez képest is nyilvánvalóbbá tesz.
 3. Míg a fenti megközelítések a vállalkozás dologi, tárgyi jellemzôit veszik figyelembe, vezetôi és menedzselési szempontból szintén hasznos lehet egy olyan, kifejezetten az alkalmazottak személyi adottságainak mozgósítását célzó prioritási feladatok kijelölése, amelyek elsôsorban a személyi tulajdonságokra összpontosítanak.

Tisztelt Tagtársunk !

2009. május 19.-én megtartottuk

a tisztújító közgyűlésünket.

A közgyűlés felvett új tagokat.

Választottunk tiszteletbeli tagokat és elnököket.

Tiszteletbeli elnökeink:

Mádi László volt KKVE társelnök

FIDESZ parlamenti képviselő

Becsey Zsolt volt Európa Parlament képviselője EPP

Olajos Péter volt Európa Parlament képviselője EPP

Köszönjük eddigi munkájukat.

 

Elnök és ügyvezető elnök:

Bisztray –B. György

Az elnökség háromtagú 

Dr. Nagy Péter

Krasznói Mihály

 

Ellenőrző Bizottság:

Dr. Kiszely Katalin

Molnár Csaba

Tahy Péter

 

Etikai Bizottság:

Bedő Árpád

Drabek Ferenc

Szabó Sándor 

 

Az elnököt hat évre a régi tisztségviselőket három évre az újakat egy-egy év próbaidőre választották.

 

 

Tisztelt Vállalkozó!

Tisztelt Szakértő!

 

Tekintse meg az angol és további nyolcnyelvű www.seenetwork.eu honlapot.

 

2009. Június 30.-án sikerrel befejeztük második EU-s projektünket a

BSP-III. SEE-Net 2007/146-622

Délkelet - európai üzleti támogatás és oktatók oktatása projektet. Négy korábbi EU –s tagország civil vállalkozói szervezetei Németország, Görögország, Szlovénia és Magyarország tapasztalataival képeztük a Bulgária, Románia Horvátország és Törökország vállalkozói szervezeteinek oktatóit.

A projektben az SME-Union tagszervezeteken kívül részt vettek ipartestületek, kamarák és szakmai szervezetek is.

 

Szakértők még csatlakozhatnak!

 

MEGJELENT!
A magyar kis- és középvállalkozások EU-Kalauza
III. füzet.

Feldolgozó Ipari EU ismeretek.
A magyar kis- és középvállalkozások EU-Kalauza
III füzet. Kiadó: KKVE

Tisztelt Olvasó a most hozzáférhető könyv tartalmával hónapokig jártuk az országot és véleményünk szerin sikeres képzéseket tartottunk. Önnek lehetősége van egy teszt vizsgára, amelyet bejlentekzés alapján megfelelő számú érdeklődővel e-mailen szervezünk. A sikeres vizsgázóknak oklevelet adunk. Információ BardosDori@invitel.hu temészetesen Örülünk és várjuk az eufit regisztrálókat is!

A program a GKM-SZVP 2003-4 támogatásával valósult meg.