Fejlesztés alatt - eGazdász – eGazda program

Az Egyesület szakértõi az eFarmer tevékenységünk kezdetén a közben felállított új EU Bizottság premisszáit követve megállapítottuk, hogy a hálózat az eFarmer külön iratban ismertetett célkitûzésein túl a magyar gazdatársadalomnak lényegesen több szolgáltatásra van szüksége, mint a projektben felvállalt feladatok.

Bõvíteni kell az információs szolgáltatásokat!
Tanácsadói és piaci információkkal, valamint a kistérségek versenyképességhez szükséges hazai és nemzetközi szakmai és érdekvédelmi szervezeti háttérrel.
A mezõgazdasági terménybõl, amíg eladható termék lesz, addig tucatnyi szakma bevonására van szükség. (logisztika, raktár, hûtõraktár, csomagolás, szállítmányozás, marketing, PR, kereskedelem stb…)
Ezt alátámasztja az új EU Mezõgazdasági Biztos kijelentése: 2007-tõl csak nyereséges termék kaphat EU támogatást.
Erre a gazdálkodóink nincsenek felkészülve.
Ma fõként a földalapú támogatást vesszük igénybe, de ezen kívül kb. 90 egyéb jogcím is létezik. A XXI. század statisztikai kimutatásai elegendõ támaszt adnak ahhoz, hogy egy vállalkozás közcélú adataiból kimutathatók a gazdaság nyereségességi mutatói, és azok valós volta. Az egyes termékeket külön-külön kimutatásokkal kell könyvelni.

Ehhez a könyvelési technikán is változtatni kell!

Véleményünk szerint bõvíteni kell a szolgáltatásokat egy virtuális irodahálózattal, amelyet a kistérségekben muködõ eGazda és a megyei szinten a tanácsadókat és oktatásokat szervezõ eGazdász hálózat muködtet a megbízóik érdekében. Mert két eGazda két falú közössége is versenyzik egymással a piacon és az eGazdák is versenyeznek megbízóikért.
Az eGazdászok a megyei szinten szervezõk a MAGOSZ, KKVE, stb.. szervezõ tanácsadói.
Az eGazda virtuális iroda szolgáltatásai tartalmazzák a különbözõ helyi szakmai tanácsadói igényeket és megbízás esetén a közös beszerzést, értékesítést és összevonható munkákat szervezik. Ebben a felállásban mindenki megõrizheti önállóságát, de mûködhetnek akár virtuális konszernként. A rendszer lassan is épülhet.
Például az eFarmer szolgáltatások nyújtása - beleértve a nemzeti top-up és pályázati támogatási lehetõségeket - évi három hét - két hónap idõtartamú munkát jelentenek.

A PC-kel szembeni korosztályos félelem és a beruházás nagysága különösen most a fejlesztés során óvatosságra intenek.
Az európai helymeghatározó szatelit rendszerre való átállás valamint a szélessávú átvitel technikai programok folyamatban vannak, így még sok helyen lassú a modemes lehetõség. Ezek ma érezhetõ gátat jelentenek. Ezért a PDA-k illetve mobiltelefon szintjén keressük szolgáltatásainkhoz a megoldást egyúttal gondolván az eKormányzat jövõjére is.

Kifejlesztés alatt van egy JAVA alapú adatbázis kezelõprogramunk (Bedõ Árpád), amely mobil kommunikációs eszközökre, PC-re és Mac-re telepíthetõ. Tevékenységünket alátámasztja, hogy már több gyártónak is van JAVA programok betöltésére alkalmas mobiltelefon eszköze. Hasonlóan muködik az Apple&Motorola 4Gb iPODnano, amely rádiótelefon, fényképezõgép és 1000 dalt tároló eszköz.

Megoldásunkban azt céloztuk meg, hogy egy olyan programot állítunk elõ, amely egy korszerû filo-flex. PC segítségével, vagy saját mobil internet használatával a felhasználók (eGazdák- eGazdászok, vállalkozók stb…) letölthetik a nagy adatbázisokból a munkájukhoz, illetve szórakozásukhoz szükséges információkat, képeket, hangot, parcella térképet stb...
A program a nyomtatási igényt is kielégíti, amennyiben az összeállított dokumentum pdf fileként e-mail-en elküldve bárhol kinyomtatható. Web feltöltés lehetõsége adott.


Az adatbázis kezelõprogram tesztelésre alkalmas állapotban van! 2005. 09. 25.